Eyes

Eyes 7513

musta
kork. 40cm
lev. 10cm
ulkonema 19,3cm
LED 6W - 390lm
3000K - 35°

Eyes 7514

musta
kork. 40cm
lev. 10cm
ulkonema 19,3cm
LED 6W - 390lm
3000K - 35°

- kiinteä kytkin

Eyes 7511

musta
kork. 55,5cm
halk. 14cm
pit. 20,7cm
LED 6W - 390lm
3000K - 35°

- pistotulppajohto       ↓
- kytkin johdossa

Eyes 7510

musta
kork. 38,3cm
halk. 14cm
pit. 20,7cm
LED 6W - 390lm
3000K - 35°

- pistotulppajohto       ↓
- kytkin johdossa

Eyes 7512

musta
kork. 125,3cm
halk. 21cm
pit. 24,7cm
LED 6W - 390lm
3000K - 35°

- pistotulppajohto       ↓
- kytkin johdossa