Star

Star 5915

hopea, kromi
kork. 35-150cm
halk. 70,5cm
LED 42W - 3700lm
3000K

Star 6031

hopea, kromi
kork. 25,5cm
halk. 70,5cm
LED 42W - 3700lm
3000K

Star 5913

hopea, kromi
kork. 35-150cm
halk. 70,5cm
LED 42W - 3700lm
3000K

- himmennys TRIAC-
  himmentimellä

Star 5918

hopea, kromi
kork. 25,5cm
halk. 70,5cm
LED 42W - 3700lm
3000K

- himmennys TRIAC-
  himmentimellä

Star 5911

hopea, kromi
kork. 35-150cm
halk. 103,3cm
LED 60W - 4800lm
3000K

- himmennys TRIAC-
  himmentimellä